terug naar nieuws

Verslag Algemene Ledenvergadering DVS

Notulen Algemene Ledenvergadering Dartsvereniging Steenwijkerland (19 december 2016)

 

Aanwezig: Mark Smid, Leonard v/d Heuvel, Pascal de Lange, Kartal Bozdag, Dennis Betten, Robert Eleveld, Michel Venema, Henk Kranendonk, François v/d Avort, Johnny de Bone, Henrie Kooij en Raymond v/d Kamp

 

AGENDA

 

 • Opening
 • Bestuur mededelingen
 • Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering
 • Jaarverslag/Jaarrekening
 • Decharge
 • Pauze
 • Contributie
 • Individueel
 • Karre Cup
 • Facebook/Website
 • Behandeling ingekomen stukken
 • Stemming
 • Rondvraag
 • Sluiting 

 

 1. Opening

Martijn opent de ALV en heet alle aanwezigen van harte welkom

 

 1. Bestuur mededelingen

Bert Dokter en Michel Oostenrijk hebben zich afgemeld voor deze vergadering.

 

Vanaf september 2017 zal voor elke baan een oche verplicht zijn, alle kroegeigenaren zullen hiervan op de hoogte gebracht worden.

 

Alle teamcaptains krijgen aan het begin van volgend seizoen een mail met het aangepaste regelement. In de loop van de tijd zijn er een aantal dingen veranderd, deze zijn nooit gewijzigd / bijgewerkt.

 

 1. Goedkeuring van het verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering

Er zijn geen op of aanmerkingen op de vorige notulen. Leden keuren de notulen goed.

 

 1. Jaarverslag/Jaarrekening

Kascontrole gedaan door Henrie Kooij en Roland Lochtmeijer.

Henrie en Roland zijn akkoord gegaan met de kas, we zijn een zeer gezonde vereniging, wel gaf Henrie als advies om meer geld op de spaarrekening te zetten.

 

Volgend seizoen zullen Henrie, Roland en Johnny de Bone de kascontrole uitvoeren, volgende vergadering een nieuwe vrijwilliger zoeken voor de kascontrole.

 

Er is veel geld in Kas, wij als bestuur gaan kijken wat we hier voor de leden mee kunnen doen, misschien voor elk team een eigen dartbord voor aanvang van een nieuw seizoen.

 

 1. Decharge

De notulen en de Jaarrekening worden goedgekeurd.

 

 1. Pauze

 

 1. Contributie

Contributie zal ook komend seizoen gelijk blijven.

 

 1. Individueel

Het toernooi zal het zelfde blijven, alleen zal er geen inschrijfgeld gevraagd worden, wel met de restrictie dat als je je opgegeven hebt en je niet afmeld, je het komende jaar niet mee mag doen. Begin mei zal de eerste voorronde gespeeld worden, de rest na het dartseizoen. Er zal een stukje in de krant komen wanneer het individuele kampioenschap gespeeld wordt, zodat ook niet leden zich eventueel kunnen opgeven.

 

 1. Karre Cup

Woensdag 21 december zal de loting plaatsvinden voor de laatste 32. Deze ronde zal plaatsvinden op 11 januari.

 

 1. Website/Facebook

Complimenten naar Klaas wat betreft de website, de uitslagen staan er altijd keurig op tijd op.

De vraag was wel of de website beter geschikt gemaakt kan worden voor de mobiele telefoon. Klaas zal navraag doen bij Maatwerk ( website beheerder )

 

 1. Ingekomen stukken

De vraag van Klaas Veenstra: Of het bullen voor de competitie ook afgeschaft kan worden en dit vervangen door het uitspelende team te laten beginnen. Dit is aangenomen middels stemming. Bij de beker ( Karre Cup ) wordt er nog wel gebulled om te bepalen welk team de wedstrijd begint.

 

Update : Op de wedstrijdformulieren is dit inmiddels ook aangegeven.

 

Robert Eleveld maakt zich zorgen om de ranking ( aantal deelnemers ) en het totaal aantal teams in de competities. Er is een promotieclub aangesteld (Robert Eleveld en Johnny de Bone ) om darten weer op de kaart te krijgen.

Misschien een watsapp groep maken van alle teamcaptains.

 

Update : Voor het nieuwe seizoen ( 2e seizoen 2016/2017 die gestart is op 18 januari 2018 ) is er al weer 1 nieuw team er bij gekomen en staan er zelfs 2 teams op de “reserve” lijst.

 

Robert Eleveld vindt dat er veel onduidelijk is wat betreft promoties/degradatie. Het bestuur zal om dit bekend te maken aan de teamcaptains een mail te sturen aan het begin van de competitie

 

Robert  Eleveld vindt dat er veel onduidelijk is wat betreft het afzeggen van wedstrijden.

Het regelement is bindend.

 

Er moet meer publiciteit komen voor de ledenvergadering. Naast de website / facebook zal de promotieclub op aanvullende manieren aankondigingen doen.

 

 1. Stemming

Voorstel van Klaas Veenstra ( betreffende afschaffen bull-en voor aanvang wedstrijd in de competitie ) is middels stemming aangenomen.

 

 1. Rondvraag

Dennis Betten

 1. Hoe zit het met de aanvangstijd van de wedstrijden ?  Om 19:45 moet de eerste pijl gegooid zijn, is dit niet het geval dan is de eerste wedstrijd verloren voor de gene die er nog niet is.
 2. Zou graag voor de kampioen per divisie een beker zien of iets dergelijks willen zien. i.p.v. een oorkonde. Het bestuur zal hierna kijken

 

Henk Kranendonk

 1. Als eerste complimenten aan het bestuur.
 2. Henk wil graag de tac-tics in de koppels ook in de 3de divisie nu er geen 5e divisie meer is.  Dit wordt meegenomen in de volgend ledenvergadering.

 

Michiel Venema

Er zijn mensen die zich storen aan de personal ranking Antwoord :  Dit is puur voor de statuten, het is een bonus. Je moet minimaal 10 wedstrijden gegooid hebben in een divisie met 8 teams ( in een divisie met 7 teams is dit 8 wedstrijden ) anders wordt je door gestreept. Alles wordt automatisch gegenereerd.

 

Francois v/d Avort

 1. Vind niet dat de lagere divisies de dupe mogen worden van de opvulling van de hogere divisies. Het bestuur hanteert ( zover het altijd kan ) geen divisies kleiner dan 7 teams. Tegen overmacht ( zoals een paar seizoenen geleden gebeurd was ( vlak voor aanvang competitie en tijdens de competitie viel er een team uit waardoor er nog 6 teams overbleven ) kan het bestuur helaas niks doen.
 2. Er zijn veel teams van buiten de stad Steenwijk, wat Francois jammer vind. Vervoersproblemen kunnen zelfs voorkomen.

 

Henrie Kooij

Complimenten aan het bestuur.

 

Raymond v/d Kamp

Aantal spelers per team een maximum aan toevoegen. Het bestuur zal hier naar kijken.

 

 1. Sluiting

Martijn sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun komst

terug naar nieuws

Sponsors